"Nowe Winnice Chrystusa / The New Wine of Christ"

Contact:
Gienia - Email: meditatio2013@gmail.com

The New Wine of Christ

The gospel opens a radical change in human history and culture. Political revolutions usually fail their original idealism but the Holy Spirit is the Church's guarantee of remaining committed to the new vision of Christ - despite our human tendency to fear change.

Fr Laurence will consider the new wine - and the new wineskins it needs -  in the fusion of contemplation and action. The retreat will be built around an introduction to Christian meditation, times of meditation together, a contemplative Eucharist and discussion.

Nowe winnice Chrystusa

Ewangelie otwierają zupełnie nowy rozdział w historii i kulturze. Polityczne rewolucje zazwyczaj kończą się porzuceniem swych ideałów, ale Duch Święty jest gwarantem, że Kościół pozostanie wierny Chrystusowej wizji świata, pomimo naszych ludzkich błędów i lęków przed zmianą. 

Ojciec Laurence rozważy jak Medytacja Chrześcijańska usposabia nas byśmy stali się  „nowymi bukłakami” dla „nowego wina” - Chrystusa. Podczas rekolekcji będziemy słuchać wykładów, wspólnie medytować, uczestniczyć w kontemplatywnej mszy świętej i dzielić się swym medytacyjnym doświadczeniem. 

Please click here to visit WCCM.PL event website.